TIN TỨC
THÔNG TIN MỚI NHẤT
Văn hóa Thịnh Phát

Văn hóa Thịnh Phát

Môi trường làm việc tại Thịnh Phát

Tại Thịnh Phát, chúng tôi tạo ra môi trường làm việc thân thiện, tự do thể hiện ý kiến quan điểm cá nhân, trao cho bạn cơ hội tốt nhất để thể hiện năng lực bản thân, đồng thời hỗ trợ bạn đạt được các mục tiêu trong cuộc sống.

Chúng tôi đặt niềm tin vào các tài năng, xây dựng các đội nhóm nhiệt huyết làm việc hiệu quả, sáng tạo, cùng nhau hỗ trợ phát triển từng cá nhân và xây dựng Thịnh Phát lớn mạnh và bền vững với 4 tiêu chí:

 

1 tháng 8 2018 Xem thêm...